2023 Best Government Scheme For Girls

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना | Beti Bachao Beti Padhao

सुकन्या समृद्धि योजना | Sukanya Samriddhi Yojana (SSY)

सीबीएसई उड़ान योजना | CBSE Udaan Scheme

बालिका समृद्धि योजना | Balika Samriddhi Yojana

मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना | Ladli Scheme of Haryana

मुख्यमंत्री राजश्री योजना

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना